Terug

Kan een adviseur later een PEplus-examen doen?

Nee, aangezien na 31 december 2016 geen PEplus-examens meer worden aangeboden. Dit betekent dat de adviseur, waarvoor een ontheffing is verleend, na deze datum initiële examens zal moeten afleggen. Dit ondanks het gegeven dat de adviseur mogelijk reeds over een oud Wft-diploma beschikt.

Naar alle veelgestelde vragen