Terug

Hoe onderbouw ik het ontheffingsverzoek?

Het is van belang dat de aanvraag goed is onderbouwd. Bij het eerste wettelijke criterium, De adviseur kan redelijkerwijs niet op tijd voldoen aan de diplomaplicht, dient de aanvrager in voldoende mate aan te tonen dat niet kan worden voldaan aan de vakbekwaamheidseisen en de oorzaak daarvan ligt in een buitengewone omstandigheid of omstandigheden.

In de toelichting van het ontheffingsverzoek moet het verband tussen de omstandigheid en het niet tijdig kunnen halen van diploma’s duidelijk worden gemaakt. Daarnaast dient er een indicatie te worden gegeven van de extra tijd die nodig is om de diploma’s alsnog te halen. Het aanvraagformulier helpt hierbij door de hierin opgenomen concrete vragen.

Bij de tweede voorwaarde moeten concrete acties worden genoemd op basis waarvan de doeleinden die de diplomaplicht beoogt te bereiken anderszins worden bereikt.

Hierna volgen twee mogelijkheden die door de markt zijn aangedragen bij het opstellen van het ontheffingsbeleid en door de AFM worden gezien als acceptabele maatregelen:

  • uitgaande adviezen worden gecontroleerd door een gediplomeerde adviseur
  • voorafgaand aan het verkrijgen van de ontheffing wordt de advieskwaliteit van de betreffende adviseur op basis van een review door een onafhankelijke derde goed bevonden.

Het staat de aanvrager van de ontheffing vrij om voorstellen te doen om de kwaliteit anderszins te borgen. De AFM bekijkt per geval of de genoemde maatregelen de beoogde doelstellingen voldoende borgen.Naar alle veelgestelde vragen