Terug

Hoe heeft de AFM het ontheffingsbeleid opgesteld?

De AFM vindt het van groot belang dat het ontheffingsbeleid aansluit bij de wensen van verschillende stakeholders, zoals de wetgever en de markt. Daarom heeft een projectgroep binnen de AFM onder meer input opgehaald bij de markt. In dit kader is gesproken met adviseurs, bemiddelaars en brancheorganisaties. De input vanuit de markt was uiterst bruikbaar om tot het beleid te komen.

Zo kwam het verzoek om het begrip ‘schrijnende gevallen’ niet te eng te definiëren. De ontheffingsmogelijkheid moet soelaas bieden aan personen die door schrijnende omstandigheden tijdelijk niet in staat zijn om aan de vakbekwaamheidseisen te voldoen en daar kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Derhalve heeft de AFM er voor gekozen om de ruimte te creëren waarbij de AFM per specifiek geval beoordeelt of een ontheffing terecht is.

Verder heeft de AFM onderzoek gedaan naar vergelijkbare regelingen bij andere (beschermde) beroepsgroepen, zoals advocaten en gerechtsdeurwaarders. Tot slot heeft de AFM intern klankbordbijeenkomsten georganiseerd om het voorgenomen beleid te toetsen. Al deze inzichten en input tezamen hebben dit beleid en bijbehorend proces gevormd.Naar alle veelgestelde vragen