Terug

Hoe vraag ik een ontheffingsverzoek aan?

Een verzoek tot ontheffing voor een adviserende klantmedewerker kan worden ingediend door de financieel dienstverlener waar de adviseur werkzaam is. Het ontheffingsverzoek wordt ingediend door het invullen en opsturen van de gestandaardiseerde aanvraagformulier ontheffing diplomaplicht.

Het is van groot belang dat alle vragen van het formulier zo volledig mogelijk worden beantwoord. Hoe vollediger een formulier, hoe sneller de besluitvorming plaatsvindt. Daarnaast dient de aanvrager de aanvraag zo goed mogelijk te onderbouwen, bijvoorbeeld waarom een adviseur gedurende de overgangstermijn redelijkerwijs niet alle benodigde diploma’s heeft kunnen halen.Naar alle veelgestelde vragen