Terug

Welke regels gelden er als er op initiatief van de cliënt orders worden ontvangen en doorgeven zonder dat er voorafgaand advies heeft plaatsgevonden?

Een beleggingsonderneming hoeft bij het ontvangen en doorgeven van orders in beleggingsfondsen géén informatie in te winnen en géén passendheidstoets uit te voeren indien de orders op initiatief van de cliënt worden ontvangen of doorgegeven.

Er is sprake van initiatief van de cliënt indien de cliënt op geheel eigen initiatief vraagt om de dienst. Hier wordt niet onder verstaan een reactie van een cliënt op een door de beleggingsonderneming verzonden uitnodiging met betrekking tot een specifiek product of een specifieke transactie.

Een reactie van een cliënt op een promotie of aanbieding van algemene aard die gericht is tot het publiek of een brede groep wordt wel gezien als initiatief van de cliënt en dus hoeft er geen informatie te worden ingewonnen noch een passendheidtoets te worden uitgevoerd.

Als de beleggingsonderneming op initiatief van de cliënt de dienst verleend, dan hoeft de beleggingsonderneming geen informatie bij de cliënt in te winnen. Bovendien moet de beleggingsonderneming kenbaar maken dat de geschiktheid niet is beoordeeld.Naar alle veelgestelde vragen