Terug

Is de beleggingsonderneming verplicht de informatie die hij heeft geïnventariseerd over de klant (klantprofiel) aan de achterliggende (bank)beleggingsonderneming te verstrekken?

Nee, de beleggingsonderneming is niet verplicht het klantprofiel te verstrekken aan de (bank)beleggingsonderneming. Echter, indien dit niet gebeurt is de (bank)beleggingsonderneming zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de informatie in verband met het klantprofiel indien deze informatie nodig is in het kader van het verlenen van de beleggingsdienst, mogelijk zal de (bank)beleggingsonderneming het verstrekken van die informatie wellicht verplichten op basis van een gesloten overeenkomst met de beleggingsonderneming.

De (bank)beleggingsonderneming die de opdracht krijgt mag op grond van art.4:25a Wft afgaan op de door de beleggingsonderneming die de opdracht geeft verstrekte informatie en/of het gegeven advies en hoeft derhalve het klantprofiel niet te controleren.Naar alle veelgestelde vragen