Terug

Wanneer moet de cliëntovereenkomst uiterlijk ondertekend worden?

De cliëntovereenkomst dient zowel door de cliënt als de beleggingsonderneming op een voor de praktijk passend moment te worden ondertekend. Hierbij is bepaald dat uiterlijk aan het einde van de dienstverlening de overeenkomst dient te worden ondertekend. In het geval van beleggingsadvies betekent dit dat de ondertekening uiterlijk aan het einde van het adviestraject (wanneer een specifiek financieel instrument is aanbevolen) dient plaats te vinden.

In geval van het doorgeven van orders dient de ondertekening uiterlijk te geschieden bij het doorgeven van de order via het orderformulier.

Naar alle veelgestelde vragen