Terug

Hoe controleert de beleggingsonderneming of de (bank)beleggingsondernemingen en/of beleggingsinstellingen waar zij mij samenwerkt in Nederland actief mogen zijn?

Volgens artikel 11, derde lid, onder c, Vrijstellingsregeling Wft mogen orders alleen worden doorgegeven aan beleggingsinstellingen die in Nederland beleggingsfondsen mogen aanbieden en beleggingsondernemingen en kredietinstellingen die in Nederland beleggingsdiensten mogen verlenen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen beleggingsfondsen die aangeboden worden door beleggingsinstellingen die een vergunning hebben en beleggingsinstellingen die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht.

De beleggingsonderneming opererend binnen de reikwijdte van het nationaal regime kan verifiëren of een beleggingsonderneming of beleggingsinstelling in Nederland activiteiten mag verrichten door raadplegen van de registers van de AFM.

Vrijgestelde beleggingsinstellingen staan echter niet in het AFM register. De beleggingsonderneming dient derhalve bij deze beleggingsinstelling na te gaan op welke grondslag zij zijn vrijgesteld. In het kader van de bedrijfsvoering dient dit te worden vastgelegd.Naar alle veelgestelde vragen