Terug

Hoe moeten de ontvangen en doorgegeven orders worden bewaard?

De beleggingsonderneming heeft een bewaarverplichting welke inhoudt dat orders die de consument aan de beleggingsonderneming geeft, schriftelijk dienen te worden vastgelegd en gearchiveerd. De gegevens dienen op basis van de toezichtwetgeving minimaal één jaar te worden bewaard op een duurzame drager.

Dit dient te gebeuren op een zodanige manier dat de AFM vlot toegang kan hebben tot de gegevens en elk stadium van de verwerking van een transactie kan reconstrueren. Hiertoe dient het systeem in ieder geval toegankelijkheid op klant- en orderniveau te waarborgen. Ook dienen wijzigingen gemakkelijk te kunnen worden achterhaald en moeten gegevens niet achteraf gewijzigd kunnen worden.

Het bijhouden van gegevens over orders wordt nader uitgewerkt in de artikelen 7 en 8 van de Uitvoeringsverordening MIFID [zie: Commissie Verordening 1287/2006]. Een beleggingsonderneming zal binnen het nationaal regime ontvangen en door te geven orders schriftelijk moeten vastleggen. Er dient op grond van artikel 7 een dossier te worden aangelegd met betrekking tot ontvangen orders. Artikel 8, tweede lid, van de uitvoeringsverordening MiFID bepaalt dat een dossier moet worden aangelegd met betrekking tot doorgegeven orders.Naar alle veelgestelde vragen