Terug

Waarom moet een financiële dienstverlener beschikken over een deugdelijke administratieve organisatie (AO) en een systeem van interne controle (IC)?

De wetgever vindt dat dit nodig is om als bedrijf goed te kunnen functioneren. Een goede AO/IC stelt de financiële dienstverlener in staat de processen binnen zijn onderneming goed te beheersen. Daarnaast dient de AO/IC de AFM in staat te stellen toezicht te houden op de naleving van de in de Wft gestelde regels.



Naar alle veelgestelde vragen