Terug

Bestaan er verschillen in de vakbekwaamheidseisen tussen complexe en minder complexe producten?

Ten aanzien van de vakbekwaamheidseisen bestaat er geen onderscheid tussen complexe en minder complexe schadeverzekeringen. De vakbekwaamheidseisen zijn dus voor alle schadeverzekeringen gelijk.Naar alle veelgestelde vragen