Terug

Op dit moment ben ik gevolmachtigd agent. Wat gaat er met de Wfm BES voor mij veranderen?

In de Wet financiële markten BES (Wfm BES) is de term gevolmachtigd agent opgenomen. Voor de gevolmachtigd agent geldt vanaf inwerkingtreding van de Wfm BES een vergunningplicht. 

Verzekeraars mogen vanaf inwerkingtreding van de Wfm BES geen zaken meer doen met gevolmachtigde agenten die niet in het register van de Autoriteit Financiële Markten staan.Naar alle veelgestelde vragen