Terug

Is artikel 3:5 van het Besluit Wfm BES van toepassing op assurantiebemiddelaars?

Artikel 3:5 Bfm BES regelt dat het dagelijks beleid van een instelling moet worden bepaald door tenminste twee personen. Deze bepaling is niet van toepassing op assurantiebemiddelaars. Wel wijzen wij u er op dat kredietinstellingen en verzekeraars die bemiddelen in verzekeringsproducten wel aan het eerste en tweede lid van artikel 3:5 Bfm BES moeten voldoen.Naar alle veelgestelde vragen