Terug

Moet het dagelijks beleid van een assurantietussenpersoon worden bepaald door ten minste twee personen?

Nee, deze bepaling is niet van toepassing op assurantiebemiddelaars. Voor kredietinstellingen en verzekeraars die bemiddelen in verzekeringsproducten gelden wel eisen hiervoor (eerste en tweede lid artikel 3:5 Bfm BES).Naar alle veelgestelde vragen