Terug

Aan welke punten moet de beslissing tot het verlenen van krediet minimaal voldoen?

In de wettelijke vereisten is niet vastgelegd door wie de beslissing tot het verlenen van een krediet genomen moet worden. Uiteraard moet conform artikel 5:14 Wfm BES en 7:17 Bfm BES voorkomen worden dat een klant wordt overgekrediteerd. Conform artikel 7:19 Bfm BES moeten de criteria voor beoordeling van kredietaanvragen vastliggen.Naar alle veelgestelde vragen