Terug

Hoe wordt het leefbedrag bepaald als de werkelijke woonlasten $ 0 zijn?

Als er geen woonlasten zijn, dan moet in het model als werkelijke woonlast $0 ingevuld worden. Bij een alleenstaande, die woonachtig is op Bonaire, zal het leefbedrag in 2012 bijvoorbeeld $549 bedragen. Wel dient de financiële onderneming er niet zomaar van uit te gaan dat de woonlasten $0 zijn. De AFM verwacht wel dat hierop wordt doorgevraagd en dat wordt vastgelegd in het dossier hoe het komt dat de woonlasten $0 zijn.Naar alle veelgestelde vragen