Terug

Hoe moet ik als aanbieder van krediet voor het berekenen van het maximale krediet omgaan met overwerk om het netto inkomen te kunnen bepalen?

De aanbieder van krediet kan een eigen beleid hanteren ten aanzien van het bepalen of overwerk bij het netto inkomen kan worden opgeteld. Wel dient het overwerk structureel te zijn. Aangetoond moet worden dat het gaat om ‘vast en bestendig’ inkomen als bedoeld in artikel 7:17 Besluit financiële markten BES. Overwerk over een korte periode bij het inkomen optellen lijkt dus niet te kunnen want dit kan ervoor zorgen dat een consument een krediet krijgt dat onverantwoord is gelet op het risico van overkreditering.Naar alle veelgestelde vragen