Terug

Wat moet in de volgende situatie in het model ‘berekening maximale krediet BES’ ingevuld worden bij ‘soort huishouden’? Man is gescheiden. Hij heeft twee (afhankelijke) kinderen die bij hem wonen. Ook heeft hij een nieuwe vriendin die bij hem inwoont. Zijn ex-vrouw woont elders.

De man en zijn vriendin voeren een gezamenlijk duurzaam huishouden. In het model dient daarom bij het soort huishouden ‘twee volwassenen met twee kinderen’ te worden ingevuld. Dit betekent ook dat het inkomen en alle vaste lasten van de vriendin meegenomen moeten worden bij de berekening van de maximale hoogte van het krediet.Naar alle veelgestelde vragen