Terug

Hoe vul ik het model ‘maximaal te verstrekken kredietbedrag’ in?

Hoe vul ik het model ‘maximaal te verstrekken kredietbedrag’ in als:

1) Ik voor het berekenen van het maximale krediet overwerk wil meerekenen?
Een aanbieder van krediet kan een eigen beleid hanteren ten aanzien van het bepalen of overwerk bij het netto inkomen kan worden opgeteld. Wel moet het overwerk structureel te zijn. Aangetoond moet worden dat het gaat om ‘vast en bestendig’ inkomen (artikel 7:17 Bfm BES).

2) De werkelijke woonlasten $ 0 zijn?
Als er geen woonlasten zijn, dan moet in het model als werkelijke woonlast $ 0 ingevuld worden. Bij een alleenstaande, die woonachtig is op Bonaire, zal het normbedrag in 2017 bijvoorbeeld $ 689 bedragen. De AFM verwacht wel dat wordt vastgelegd in het dossier hoe het komt dat de woonlasten $ 0 zijn.

3) De klant een credit card heeft?
De AFM adviseert om voor de credit card uit te gaan van een looptijd van maximaal vijf jaar. Er kan worden gerekend met minimaal 5% van het maximale bedrag dat met de credit card kan worden opgenomen. Als de klant in de praktijk een hoger percentage moet aflossen, dan moet uiteraard met dit hogere percentage moeten worden gerekend.

4) Het soort huishouden niet in het model staat?
Als het soort huishouden van de klant niet in het model staat, dan dient u het huishouden in te vullen dat het dichtst de werkelijke situatie benadert. Is er sprake van bijvoorbeeld een huishouden van 2 volwassenen en 4 kinderen, dan vult u 2 volwassenen en 2 kinderen als type huishouden in.Naar alle veelgestelde vragen