Terug

Hoe moet een financieel dienstverlener mogelijke risico’s van een product/dienst kenbaar maken naar de klant toe?

De financieel dienstverlener in Caribisch Nederland moet alle risico’s vermelden in de verstrekte informatie (brochure of offerte, of intakeformulier) die voor de klant nodig zijn om zich een goed oordeel te kunnen vormen over het product, voordat hij of zij het product aanschaft. Te denken valt hierbij aan de risico’s die bijvoorbeeld standaard zijn verzekerd én risico’s die juist niet zijn verzekerd (omdat ze niet verzekerd kunnen worden, of een aanvullende dekking is vereist). 

Als een klant alleen een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluit voor een auto, dan moet hij er zich van bewust zijn dat bij een schade alleen de schade aan de tegenpartij wordt vergoed en niet de eigen schade. De klant kan zich dan een oordeel vormen of hij of zij wel een aanvullende verzekering neemt, of het risico wil lopen om de eigen schade niet vergoed te krijgen.

Het is niet verplicht dit te vermelden op een intake formulier of de offerte, evenmin dat de klant hiervoor moet tekenen. In de geest van de wet moet de klant vooraf bekend zijn welke risico’s verbonden zijn aan het product en de financieel dienstverlener mag zelf bepalen waar hij de risico’s vermeldt. Wel moet de informatie feitelijk juist, duidelijk en niet misleidend zijn.

Als met de vraag bedoeld wordt het inwinnen van risicobereidheid bij een advies over een financieel product dan kan gedacht worden aan het volgende. Bij het adviseren over een hypotheek en een bijbehorende risicoverzekering kan onder andere uitgevraagd worden aan de consument of cliënt in hoeverre hij bereid is om met een restschuld achter te blijven bij gedwongen verkoop of overlijden.Naar alle veelgestelde vragen