Terug

Welke handhavingsmaatregelen kan de AFM in Caribisch Nederland opleggen?

De AFM heeft bij overtredingen verschillende mogelijkheden tot het opleggen van een handhavingsmaatregel. De AFM kan:

  • Een aanwijzing opleggen, waarbij een vergunninghouder wordt verplicht een bepaalde gedragslijn te volgen.
  • Een curator benoemen.
  • Een last onder dwangsom opleggen (en openbaar maken).
  • Een bestuurlijke boete opleggen (en openbaar maken).
  • Een openbare waarschuwing geven.
  • Een vergunning intrekken.


Naar alle veelgestelde vragen