Terug

Valt een debetstand op een bankrekening, waarbij uiterlijk binnen een maand wordt afgelost, onder de regels van krediet? Moet hiervoor ook een formulier worden ingevuld waarbij informatie wordt ingewonnen over de financiële positie, risicobereidheid, kennis & ervaring en doelstelling?

Bij een debetstand die binnen een maand moet worden afgelost hoeft geen informatie ingewonnen te worden over de financiële positie, risicobereidheid, kennis & ervaring en doelstelling.

Wel moet de financiële dienstverlener de klant juist en duidelijk over deze kredietvorm informeren zodat de klant een goed oordeel kan vormen.

De financiële dienstverlener moet dan ook voldoen aan de regels met betrekking tot informatieverstrekking (artikel 5:3 Wfm BES), precontractuele informatie (artikel 5:4 Wfm BES) en de maximale kredietvergoeding (artikel 5:15 Wfm BES).Naar alle veelgestelde vragen