Terug

Is het volgen van een Permanente Educatie (PE) een verplichting?

In de wet (Artikel 3:11 WfmBES) staat dat een financiële onderneming doorlopend zorg moet dragen voor de vakbekwaamheid van zijn werknemers en andere natuurlijke personen die zich onder zijn verantwoordelijkheid rechtstreeks bezighouden met het aanbieden van financiële producten of het verlenen van financiële diensten in Caribisch Nederland. Deze personen moeten daarom beschikken over voldoende relevante opleiding of daaraan gelijk te stellen ervaring.

De AFM heeft op dit moment (nog) geen PE-programma vastgesteld ter invulling van deze verplichting. Dit betekent dat de financiële onderneming zelf invulling kan en moet geven aan deze verplichting.

Hoewel het dus op dit moment niet verplicht is om PE-programma te volgen om de vakbekwaamheid op peil te houden, ziet de AFM dit wel als een adequate manier om medewerkers met klantcontact hun (basis)kennis op peil te laten houden en blijven verbreden.

Tot slot wijst de AFM er op dat leidinggevenden van financiële ondernemingen geschikt dienen te zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van die onderneming. Geschiktheid in verband met bemiddelen in of optreden als gevolmachtigd agent van schade- en levensverzekeringen, moet worden aangetoond door onder andere het bezit van bepaalde diploma’s. Het kan zijn dat aan een van de diploma’s een eigen PE-programma is verbonden waaraan doorlopend voldaan moet worden.Naar alle veelgestelde vragen