Terug

Moeten banken onderling zelf een gedragscode zoals de Gedragscode Hypothecaire Financiering (GHF) op stellen of zal deze geïntroduceerd worden vanuit de toezichthouders?

De GHF in Nederland is een document dat door de branche in Nederland zelf is opgesteld. Het is aan de branche in Caribisch Nederland zelf om, als dat gewenst is, ook een dergelijk document op te stellen.

Wel wijzen wij u er op dat de kredietverlening van hypothecaire kredieten met een zelf opgestelde gedragscode niet het bedrag mag overschrijden dat in artikel 7:16 Bfm BES is uitgewerkt (zie ook het berekeningsmodel van de AFM).Naar alle veelgestelde vragen