Terug

Is het verplicht om een bijkantoor te hebben in Caribisch Nederland?

Onder de Wet financiële markten BES (Wfm BES) is dit niet langer een verplichting. Zie uitleg over de initiative test onder het kopje Ondernemingen uit andere landen (Toezicht).Naar alle veelgestelde vragen