Terug

Moet ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben en hoe hoog moet het verzekerde bedrag zijn?

Een adviseur of bemiddelaar, niet zijnde een bemiddelaar in effecten, of gevolmachtigd agent moet conform de Wet financiële markten BES (Wfm BES) ter dekking van aansprakelijkheid, voortvloeiende uit de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, een verzekeringsovereenkomst afsluiten. In de Wfm BES is geen minimum verzekerd bedrag opgenomen voor de aansprakelijkheidsverzekering, maar de AFM verwacht van de adviseurs en bemiddelaars dat zij een verzekering afsluiten met een verzekerd bedrag dat minimaal $50.000 bedraagt. U vindt hier meer informatie over in de Toezichthouderregeling van de AFM en DNB onder deWfm BES en de Wwft BES.Naar alle veelgestelde vragen