Terug

Wie komt in aanmerking voor de versnelde boeteprocedure?

De pilot versnelde boeteprocedure geldt voor overtreders van artikel 2:80, eerste lid Wft (bemiddelingsverbod), en voor overtreders van artikel 2:55, eerste lid, 2:65 eerste lid, 5:2 en 5:20, vijfde lid van de Wft (het ontbreken of het voor de tweede maal onjuist vermelden van de vrijstellingsvermelding).Naar alle veelgestelde vragen