Terug

Wat houdt de versnelde boeteprocedure in?

In de versnelde boeteprocedure wordt een boetetraject sneller doorlopen in het belang van alle partijen. Het bestuur van de AFM besluit of een overtreder voor deze procedure in aanmerking komt.

In de versnelde boeteprocedure betwist de overtreder de feiten en de juridische beoordeling van de feiten niet en werkt hij vrijwillig mee aan een versnelde afhandeling van de boeteprocedure. De overtreder krijgt een korting op de hoogte van de op te leggen boete en de AFM meldt bij de publicatie van de boete dat de overtreder heeft deelgenomen aan de pilot versnelde boeteprocedure.

Als de overtreder bezwaar maakt tegen het boetebesluit en daarbij de vastgestelde feiten en/of de juridische beoordeling van de feiten betwist, voldoet de overtreder niet meer aan de voorwaarden voor de versnelde boeteprocedure en kan de korting op de opgelegde boete komen te vervallen.Naar alle veelgestelde vragen