Terug

Waarom komen alleen specifieke overtredingen in aanmerking voor de versnelde boeteprocedure?

Alleen de overtreding van artikel 2:80, eerste lid Wft, of van artikel 2:55, eerste lid, 2:65 eerste lid, 5:2 en 5:20, vijfde lid van de Wft komen in aanmerking voor de versnelde boeteprocedure.

Dit komt doordat onderzoeken naar deze overtredingen relatief eenvoudig zijn.Naar alle veelgestelde vragen