Terug

Is de maatstaf 2017 voor adviseurs en bemiddelaars ten opzichte van 2016 gewijzigd?

Met ingang van 2017 is de grondslag voor het berekenen van de maatstaf voor de bepaling van uw bijdrage in de toezichtkosten gewijzigd. Wij bieden u vanaf 2017 de mogelijkheid om de meest passende grondslag te bepalen en een keuze te maken tussen:

  • het aantal fte per 31 december van voorgaand jaar, of 
  • het gemiddeld aantal fte over het voorafgaande jaar
    Dit gemiddelde berekent u door over 2016 de stand per 31/3, 30/6, 30/9 en 31/12 bij elkaar op te tellen en te delen door 4


Naar alle veelgestelde vragen