Terug

Waarom verschilt de stijging van de heffing per toezichtcategorie?

De AFM heeft de voorgestelde tarieven eerst voorgelegd aan de vertegenwoordigende organisaties die zitting hebben in het adviserend panel van de AFM. Hun aanbevelingen zijn meegewogen en opgenomen in het advies van de AFM aan de ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Naar alle veelgestelde vragen