Terug

Hoe verloopt de bezwaarprocedure?

De AFM is een bestuursorgaan waarop de Algemene wet bestuursrecht ("Awb") van toepassing is. De tekst van de Awb kunt u gratis bekijken op of downloaden via de overheidswebsite www.wetten.nl.

De AFM stuurt een ontvangstbevestiging van het bezwaarschrift. Indien u "pro forma" bezwaar maakt tegen een besluit van de AFM, krijgt u de gelegenheid uw gronden nader aan te vullen. Een hoorzitting georganiseerd door een bezwaarschriftencommissie volgt. In het kader van de bezwaarprocedure heeft u het recht om het dossier in te zien en nadere stukken in te dienen. Hierover wordt u geïnformeerd door de medewerker van Juridische Zaken die het dossier in behandeling heeft. Het bestuur van de AFM neemt uiteindelijk een nieuwe besluit: de beslissing op bezwaar ("bob"). Tegen dit besluit staat beroep bij de bestuursrechter.Naar alle veelgestelde vragen