Terug

Wanneer heeft het indienen van een bezwaar tegen de heffing voor doorlopend toezicht op grond van de Wft geen zin?

Het indienen van een bezwaarschrift heeft bijvoorbeeld geen zin als:

  • U het niet eens bent met de heffing omdat de AFM uw aanvraag heeft ingetrokken of afgewezen. Tot aan de intrekking of afwijzing stond uw instelling onder toezicht van de AFM: de AFM moet de heffing voor doorlopend toezicht in rekening brengen naar rato van het aantal maanden dat de instelling onder toezicht heeft gestaan.
  • U het bedrag te hoog vindt: de minister heeft de hoogte van de heffing voor doorlopend toezicht bepaald. De AFM geeft hieraan uitsluitend uitvoering. Het is dan ook niet mogelijk om de hoogte van de bestreden factuur aan te passen.


Naar alle veelgestelde vragen