Terug

Er zijn nieuwe regels voor beloningen in werking getreden. Per wanneer moet ik aan de regels voldoen?

De Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen is op 7 februari 2015 in werking getreden en heeft diverse Wft-artikelen gewijzigd. Voor een aantal normen zoals het bonusplafond geldt een overgangstermijn ten aanzien van bestaande contracten en afspraken. Deze overgangstermijn houdt in dat financiële ondernemingen tot 1 januari 2016 de tijd hebben om de bestaande variabele beloning van medewerkers die voor 1 januari 2015 in dienst zijn getreden aan te passen aan het bonusplafond. Voor andere normen, zoals de bestaande verplichting tot het voeren van een beheerst beloningsbeleid, bestaat geen overgangstermijn. Aan deze eisen moeten ondernemingen al voldoen.Naar alle veelgestelde vragen