Terug

Welke kosten mogen in rekening worden gebracht voor het hersteladvies?

De AFM is van mening dat de adviseur die destijds het advies over de beleggingsverzekering heeft gegeven, de klant nu zou moeten adviseren zonder opnieuw advieskosten in rekening te brengen. De ‘oude’ adviseur heeft voor dit advies immers doorgaans een vergoeding ontvangen of ontvangt deze nog steeds. Ook een adviseur die de portefeuille van een andere adviseur heeft overgenomen zou naar mening van de AFM het advies in beginsel kosteloos moeten verstrekken. Hierbij gaat het specifiek om het hersteladvies ten behoeve van de afgesloten beleggingsverzekering.

Was de beleggingsverzekering bedoeld voor de aflossing van een hypotheekschuld en wil de klant nu ook een advies over pensioenaanvulling, dan is dit laatste uiteraard geen onderdeel van het hersteladvies, maar een nieuw advies waarvoor wel kosten in rekening kunnen worden gebracht. Dit geldt ook wanneer de consument er zelf voor kiest om naar een nieuwe adviseur te gaan. Ook in deze situatie roept de AFM echter op tot coulance bij het in rekening brengen van kosten.

De AFM zal in haar toezicht bijzondere aandacht hebben voor alle partijen, zowel adviseurs als aanbiedersverzekeraars, die een rol spelen in het beleggingsverzekeringendossier en de wijze waarop zij hier invulling aan geven.
 
Wilt u meer weten over adviseren? Klik dan hieronder op de link voor de leidraden van de AFM.Naar alle veelgestelde vragen