Terug

Wat voor productkeuzes heeft de klant?

De klant kan naar verschillende productgroepen oversluiten, zoals producten met of zonder beleggingscomponent, met of zonder garantiecomponent of een combinatie hiervan. Uit het hersteladvies moet blijken of de klant nog steeds wil beleggen en of dit passend is in zijn of haar situatie. Hierbij is het van belang dat u als onafhankelijk intermediair, binnen de mogelijkheden van uw bedieningsconcept, ook andere aanbieders dan de huidige meeneemt in de vergelijking.

Het hersteladvies is niet beperkt tot aanpassingen in het huidige product of het overstappen naar een ander product van dezelfde aanbieder: het is mogelijk dat de overstap naar een andere aanbieder meer bijdraagt aan de passendheid van het advies en het behalen van het oorspronkelijke doel van de klant. Als een verzekeraar een klant heeft geïnformeerd over alternatieven waar de huidige polis naartoe kan worden overgesloten dan gebeurt deze informatieverstrekking onder verantwoordelijkheid van de verzekeraar.

Een klant kan altijd bij zijn adviseur terecht voor een hersteladvies. U heeft als adviseur de mogelijkheid een advies uit te brengen dat mogelijk meer in het belang is van de klant. De AFM zal richting consumenten ook aandacht besteden aan de rolverdeling tussen aanbieder en adviseur.

Naar alle veelgestelde vragen