Terug

Wat mag de klant van de adviseur verwachten?

De adviseur moet de klant benaderen voor hersteladvies. Het is belangrijk dat klanten die niet direct antwoorden herhaaldelijk worden opgeroepen een hersteladvies in te plannen. Daarbij moet worden aangegeven wat de risico’s zijn van het niet aangaan van het hersteladvies, wat de toegevoegde waarde is van het hersteladvies voor de klant en dat het hersteladvies kosteloos is. 

Tijdens het adviesgesprek bespreekt de adviseur problemen over een hogere restschuld op de hypotheek, lager dan verwacht pensioen of andere problemen. De klant mag een objectief advies op maat verwachten. En een zorgvuldige behandeling. De AFM heeft signalen dat er partijen zijn die de klant verleiden met financiële korting om direct in het eerste gesprek een beslissing te nemen. 

Het is belangrijk dat uw klant de benodigde informatie, tijd en ruimte heeft om een weloverwogen keuze te maken. Maak daarom met de klant duidelijke afspraken over de werkzaamheden die u uitvoert.Naar alle veelgestelde vragen