Terug

Is de adviseur of de verzekeraar verantwoordelijk voor het hersteladvies?

Veel beleggingsverzekeringen zijn destijds aan de klant verkocht via een adviseur. Als u klanten in het verleden heeft geadviseerd bij het afsluiten van een beleggingsverzekering, bent u de eerst aangewezene om de klant weer te adviseren. Dit geldt ook als u beleggingsverzekeringen in portefeuille heeft die zijn overgenomen van andere adviseurs. In beide situaties is er in feite sprake van een hersteladvies.

De minister van Financiën heeft eerder toegelicht dat hij van mening is dat de adviseur die destijds betrokken is geweest bij de advisering van een beleggingsverzekering aan de klant, nu ook (kosteloos) de klant moet adviseren over aanpassingen van datzelfde product. De AFM heeft in haar nieuwsbrief van 29 november 2011 al aandacht besteed aan dit standpunt.

De verzekeraar moet u in staat stellen om uw werk uit te voeren. Zo moet zij de adviseur proactief informatie verstrekken ten behoeve van het hersteladvies. Zie voor een toelichting hierop de veelgestelde vragen onder De verzekeraar.Naar alle veelgestelde vragen