Terug

Waar moet een hersteladvies aan voldoen?

Veel beleggingsverzekeringen zijn destijds aan de klant verkocht via een adviseur. Als u klanten in het verleden heeft geadviseerd bij het afsluiten van een beleggingsverzekering, bent u de eerst aangewezene om de klant weer te adviseren. Dit geldt ook als u beleggingsverzekeringen in portefeuille heeft die zijn overgenomen van andere adviseurs. In beide situaties is er sprake van een hersteladvies. Een hersteladvies is een advies aan een klant met een beleggingsverzekering en is er op gericht om de klant te adviseren of en hoe hij alsnog zijn oorspronkelijke doel kan bereiken.

Bij dit soort adviezen gelden dezelfde adviesregels die gelden voor ieder ander advies over complexe financiële producten. U moet dus net als bij elk ander advies een inventarisatie maken van de financiële positie, de risicobereidheid, de doelstelling en de kennis en ervaring van de consument. Hoeveel informatie u dient in te winnen om dit op een goede manier te kunnen doen zal onder andere afhankelijk zijn van de datum en kwaliteit van het dossier van het oorspronkelijke advies, de doelstelling van de klant en de vraag in hoeverre de situatie van de klant is gewijzigd. De AFM verwacht dat u in uw inventarisatie ook betrekt of, en in hoeverre, de consument met een eventueel nieuw product beter af is dan met het oude product. De verzekeraar dient u hierbij in staat te stellen om een geschikt advies te geven. Uit uw dossiervorming zal uiteindelijk moeten blijken of u alle relevante informatie heeft ingewonnen en of het advies geschikt is.

Een hersteladvies is inhoudelijk geslaagd als:

  • De klant volledig op de hoogte is van de huidige situatie van zijn beleggingsverzekering en hoe zich dit verhoudt tot de doelstelling waarvoor hij het product destijds aanschafte.
  • De mogelijkheden tot aanpassing zijn onderzocht, besproken en eventueel uitgevoerd.
  • De klant de voor- en nadelen van het al dan niet aanpassen van de huidige beleggingspolis tegen elkaar heeft afgewogen en hierop een weloverwogen beslissing maakt om wel of geen actie te ondernemen.
  • Als de klant actie wil ondernemen: de situatie voor de toekomst is hersteld en waar mogelijk verbeterd.


Naar alle veelgestelde vragen