Terug

Beleggingsverzekeringen - Hersteladvies

Veelgestelde vragen over Beleggingsverzekeringen - Hersteladvies

Waar moet een hersteladvies aan voldoen?

Veel beleggingsverzekeringen zijn destijds aan de klant verkocht via een adviseur. Als u klanten in het verleden heeft geadviseerd bij het afsluiten van een beleggingsverzekering, bent u de eerst aangewezene om de klant weer te adviseren. Dit geldt ook als u beleggingsverzekeringen in portefeuille heeft die zijn overgenomen van andere adviseurs. In beide situaties is er sprake van een hersteladvies. Een hersteladvies is een advies aan een klant met een beleggingsverzekering en is er op gericht om de klant te adviseren of en hoe hij alsnog zijn oorspronkelijke doel kan bereiken.

Bij dit soort adviezen gelden dezelfde adviesregels die gelden voor ieder ander advies over complexe financiële producten. U moet dus net als bij elk ander advies een inventarisatie maken van de financiële positie, de risicobereidheid, de doelstelling en de kennis en ervaring van de consument. Hoeveel informatie u dient in te winnen om dit op een goede manier te kunnen doen zal onder andere afhankelijk zijn van de datum en kwaliteit van het dossier van het oorspronkelijke advies, de doelstelling van de klant en de vraag in hoeverre de situatie van de klant is gewijzigd. De AFM verwacht dat u in uw inventarisatie ook betrekt of, en in hoeverre, de consument met een eventueel nieuw product beter af is dan met het oude product. De verzekeraar dient u hierbij in staat te stellen om een geschikt advies te geven. Uit uw dossiervorming zal uiteindelijk moeten blijken of u alle relevante informatie heeft ingewonnen en of het advies geschikt is.

Een hersteladvies is inhoudelijk geslaagd als:

  • De klant volledig op de hoogte is van de huidige situatie van zijn beleggingsverzekering en hoe zich dit verhoudt tot de doelstelling waarvoor hij het product destijds aanschafte.
  • De mogelijkheden tot aanpassing zijn onderzocht, besproken en eventueel uitgevoerd.
  • De klant de voor- en nadelen van het al dan niet aanpassen van de huidige beleggingspolis tegen elkaar heeft afgewogen en hierop een weloverwogen beslissing maakt om wel of geen actie te ondernemen.
  • Als de klant actie wil ondernemen: de situatie voor de toekomst is hersteld en waar mogelijk verbeterd.
Stuur deze vraag door

Wat houdt een hersteladvies voor beleggingsverzekeringen in?

Een hersteladvies is een advies aan een klant met een beleggingsverzekering en is er op gericht om de klant te adviseren of en hoe hij alsnog zijn oorspronkelijke doel kan bereiken. Klanten kunnen namelijk geconfronteerd worden met een lagere opbrengst van hun beleggingsverzekering dan verwacht.

Deze klanten zullen het vermogen dat zij denken op te bouwen voor bijvoorbeeld de aflossing van hun hypotheek, pensioenopbouw of een grote uitgave hierdoor niet gaan halen. Een groot deel van de klanten zal hiermee later pas geconfronteerd worden.

Het merendeel van de klanten is op dit moment niet (voldoende) bewust van het risico dat zij lopen. Om toekomstige problemen te voorkomen, is een hersteladvies daarom noodzakelijk.

Stuur deze vraag door

Is de adviseur of de verzekeraar verantwoordelijk voor het hersteladvies?

Veel beleggingsverzekeringen zijn destijds aan de klant verkocht via een adviseur. Als u klanten in het verleden heeft geadviseerd bij het afsluiten van een beleggingsverzekering, bent u de eerst aangewezene om de klant weer te adviseren. Dit geldt ook als u beleggingsverzekeringen in portefeuille heeft die zijn overgenomen van andere adviseurs. In beide situaties is er in feite sprake van een hersteladvies.

De minister van Financiën heeft eerder toegelicht dat hij van mening is dat de adviseur die destijds betrokken is geweest bij de advisering van een beleggingsverzekering aan de klant, nu ook (kosteloos) de klant moet adviseren over aanpassingen van datzelfde product. De AFM heeft in haar nieuwsbrief van 29 november 2011 al aandacht besteed aan dit standpunt.

De verzekeraar moet u in staat stellen om uw werk uit te voeren. Zo moet zij de adviseur proactief informatie verstrekken ten behoeve van het hersteladvies. Zie voor een toelichting hierop de veelgestelde vragen onder De verzekeraar.

Stuur deze vraag door

De geldverstrekker werkt niet mee aan het oversluiten van verpande beleggingsverzekeringen, wat kan ik doen?

Als een beleggingsverzekering is verpand in verband met een hypotheeklening dan moet de geldverstrekker toestemming geven voor elke wijziging van de verzekering waarbij de positie van de klant verbeterd wordt. Geldverstrekkers zouden geen belemmering moeten vormen voor klanten om dichter bij hun doelkapitaal te komen. De AFM is van mening dat geldverstrekkers bestaande klanten niet opnieuw zou moeten toetsen: daar is in de ‘Tijdelijke regeling hypothecair krediet’ expliciet een uitzondering voor opgenomen.

Daarnaast verwacht de AFM van de geldverstrekker dat hij meewerkt wanneer er geen nadeel voor de geldverstrekker te verwachten is als gevolg van het oversluiten. Als u tegen deze problematiek aan loopt, vraag dan de geldverstrekker om een oplossing. Adviseurs en consumenten die van mening zijn dat op oneigenlijke gronden een aanpassing van de polis wordt geweigerd door de hypotheekverstrekker kunnen dat melden bij de AFM.

Stuur deze vraag door