Terug

Wat mag ik van de verzekeraar verwachten?

De verzekeraar moet u in staat stellen om uw werk uit te voeren. Zo moet de verzekeraar u proactief de informatie verstrekken die u nodig heeft voor het verstrekken van het advies. De verzekeraar dient hierbij transparant te zijn over de werking van producten, de kosten die hieraan verbonden zijn en voor welke doelgroep een product geschikt is. Daarnaast heeft de verzekeraar zich gecommitteerd klanten geen enkele belemmering in de weg te leggen. Mocht u hiermee problemen ondervinden, dan kunt u dit melden bij de verzekeraar en bij de AFM. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Stappenplan adviseurs.Naar alle veelgestelde vragen