Terug

Beleggingsverzekeringen - Aanbieder

Veelgestelde vragen voor Beleggingsverzekeringen - Aanbieder

De aanbieder biedt geen mogelijkheden om de overlijdensrisicodekking uit de verzekering te halen of te verlagen, wat kan ik hieraan doen?

Verzekeraars hebben aangegeven maatregelen te nemen om te zorgen dat klanten met een beleggingsverzekeringen naar de toekomst toe een betere uitgangspositie hebben  De maatregelen die zij hiervoor nemen worden ook wel omschreven als het ‘flankerend beleid’.

De Minister van Financiën heeft een pakket van tien onderdelen van dit flankerend beleid samengesteld en daarin aangegeven wat de gewenste werkwijze voor verzekeraars zou moeten zijn. Dit is de ‘best of class’.

Één van de elementen van deze best of class is dat verzekeraars het mogelijk maken dat de klant kosteloos zijn overlijdensrisicodekking kan aanpassen. Verzekeraars hebben zich hieraan gecommitteerd. Er kunnen echter redenen zijn waarom het verlagen of uit de verzekering halen van de overlijdensrisicodekking niet mogelijk is.

Mocht u hier problemen ondervinden, dan kunt u daarom het beste de verzekeraar vragen waarom dit niet mogelijk is.

Links en contactinformatie

 

Stuur deze vraag door

Wat mag ik van de verzekeraar verwachten?

De verzekeraar moet u in staat stellen om uw werk uit te voeren. Zo moet de verzekeraar u proactief de informatie verstrekken die u nodig heeft voor het verstrekken van het advies. De verzekeraar dient hierbij transparant te zijn over de werking van producten, de kosten die hieraan verbonden zijn en voor welke doelgroep een product geschikt is. Daarnaast heeft de verzekeraar zich gecommitteerd klanten geen enkele belemmering in de weg te leggen. Mocht u hiermee problemen ondervinden, dan kunt u dit melden bij de verzekeraar en bij de AFM. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Stappenplan adviseurs.

Stuur deze vraag door