Terug

Waarom wordt het de bankierseed genoemd?

De eed was eerst opgenomen als onderdeel van de Code Banken. Toen de wetgever dit onderdeel wilde verankeren in de wet, is ook de reikwijdte van de eed uitgebreid naar meer dan alleen de banken. De officiële naam is nu „eed of belofte in de financiële sector‟, maar in veel berichten wordt het nog de bankierseed genoemdNaar alle veelgestelde vragen