Terug

Waar is de eed in de wet geregeld?

De regels omtrent de eed zijn uitgewerkt in artikel 4:9 Wft, artikel 4:15a Wft (nieuw per 1-4-2015) en de Regeling eed of belofte financiële sector 2015 (Staatscourant 2014, nr. 37261).

Voor ondernemingen voor wie de Nederlandsche Bank lead toezichthouder is, zoals bij banken, zijn de regels van de eed voor beleidsbepalers en de bankierseed vastgelegd in artikel 3:8 Wft en 3:17c Wft. Voor overtredingen van de bankierseed door bankmedewerkers geldt daarnaast het tuchtrecht.Naar alle veelgestelde vragen