Terug

Hoe ziet het toezicht op de bankierseed er uit?

Het toezicht van de AFM op zowel het afleggen van de eed als het naleven ervan vindt risico-georiënteerd plaats. De verantwoordelijkheid voor uitvoering en naleving van de eed ligt primair bij de financiële onderneming zelf.

Voor beleidsbepalers en commissarissen geldt dat bij 'het meldingsformulier voor nieuwe beleidsbepalers/toezichthouders (leden van de RvC en RvT)' een bijlage toegevoegd is waarin de AFM de beleidsbepaler/toezichthouder vraagt te verklaren dat men de eed binnen 3 maanden na indiensttreding aflegt en dat men de eed doorlopend zal naleven.Naar alle veelgestelde vragen