Terug

Zijn er sancties op overtreding van de eed, of het niet afleggen ervan?

Bij het overtreden van de eed, of het niet afleggen ervan, kan dit consequenties hebben voor de geschiktheid van beleidsbepalers. Wanneer (andere) medewerkers de eed niet afleggen of overtreden kan dit ook gevolgen hebben voor de integere en beheerste bedrijfsvoering van de vergunninghouder. De onderneming moet zelf een afweging maken of dit het geval is. De AFM en/of DNB kunnen ook overgaan tot (her)toetsing. Daarnaast is er voor banken bepaald dat er tuchtrecht van toepassing is.Naar alle veelgestelde vragen