Terug

Wat wordt verstaan onder persoon in een hogere functie?

Als persoon in een hogere functie wordt aangemerkt:

  1. Als de dagelijks beleidsbepaler de eed aflegt, een hogere dagelijks beleidsbepaler
  2. Als de eedaflegger de hoogste functie binnen de onderneming uitoefent, de voorzitter van de RvC of RvT
  3. Als de eedaflegger lid is van de RvC of RvT, de voorzitter van deze RvC of RvT
  4. Als de eedaflegger voorzitter van de RvC of Rvt is, het langstzittende lid van deze RvC of RvT

Als een onderneming er niet uit komt met optie 1-4, mag er ook een persoon in een lagere functie bij de eed aanwezig zijn. Dit is bijvoorbeeld bij kleinere ondernemingen het geval.Naar alle veelgestelde vragen