Terug

Hoe moet de eed worden afgelegd?

Het is de bedoeling dat de eed mondeling wordt afgelegd én schriftelijk wordt vastgelegd in een verklaring. De onderneming bewaart de ondertekende verklaring op toegankelijke wijze. De tekst van de schriftelijke verklaringen is vastgelegd in bijlagen bij de Regeling eed of belofte financiële sector 2013. Bijlage 1 is de schriftelijke verklaring voor dagelijks beleidsbepalers, bijlage 2 is de schriftelijke verklaring voor toezichthouders (leden van de RvC en RvT).

Bij het afleggen van de eed zijn (indien mogelijk) tenminste drie personen aanwezig:

  • de persoon die de eed aflegt
  • een persoon in een hogere functie die de eed afneemt
  • een andere vertegenwoordiger van de onderneming die getuige is
De woorden “indien mogelijk” zien op de situatie waarin sprake is van een onderneming waar in het totaal minder dan drie personen werkzaam zijn. In het geval dat twee personen werkzaam zijn, vervult één van hen de rol van persoon in hogere functie. Dit kan in de praktijk ook een persoon in een lagere of gelijke functie zijn.Naar alle veelgestelde vragen