Terug

Is een dagelijks beleidsbepaler of toezichthouder die de eed overtreedt automatisch niet langer geschikt?

Dit hangt af van diverse omstandigheden, zoals de ernst van de feiten en de rol van de beleidsbepaler of toezichthouder (lid van de RvC en RvT) bij de door de AFM geconstateerde overtreding van de eed. Zo heeft een zware overtreding eerder gevolgen voor de geschiktheid dan een lichte overtreding.Naar alle veelgestelde vragen