Terug

Wat legt de AFM vast?

Bij vergunningaanvraag en toetsing van dagelijks beleidsbepalers en/of toezichthouder (lid van de RvC en RvT) moet een verklaring worden opgestuurd dat de eed of belofte binnen drie maanden na indiensttreding door de dagelijks beleidsbepalers en/of toezichthouder wordt afgelegd. De AFM slaat de toegestuurde verklaring op waarin staat dat dagelijks beleidsbepalers en toezichthouder binnen drie maanden de eed of belofte afleggen. Dit geldt niet voor overige medewerkers die de eed dienen af te leggen.

De ingevulde en ondertekende eed/belofte hoeft niet opgestuurd te worden naar de AFM, noch voor nieuwe, noch voor zittende beleidsbepalers en/of toezichthouders.Naar alle veelgestelde vragen